NOVÝ KUMPOŠT
autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková
Památkově chráněné objekty by měly být zachovány ve svých kvalitách a zároveň by jejich ochrana neměla bránit plnohodnotné funkci. V případě, že technické řešení některé součásti stavby vykazuje zásadní neopravitelné vady, bránící bezpečnému užívání objektu, jsme oprávnění k nápravě, se snahou o maximální přiblížení se k původnímu výtvarnému výrazu. K tomuto závěru jsme po dlouhé diskuzi dospěli u amerických oken, která se musela vyrobit nová, s maximálním přiblížením k původním profilům.
Prvky, které zcela scházejí, ale lze dohledat jejich původní vzhled nebo pro ně existuje předloha na jiném místě v objektu, mají být doplněny. Podobně jsme postupovali u spodní části vstupního portálu, u kterého se navíc podařilo skrýt nový otevírací pohon pod podlahu a zachovat tak původní čistotu produktu.
NOVÝ KUMPOŠT
rekonstrukce původního portálu
NOVÝ KUMPOŠT
doplnění nového portálu
NOVÝ KUMPOŠT
NOVÝ KUMPOŠT
NOVÝ KUMPOŠT
původní konstrukce
NOVÝ KUMPOŠT
NOVÝ KUMPOŠT
původní konstrukce
nová konstrukce
NOVÝ KUMPOŠT
NOVÝ KUMPOŠT
nová konstrukce
NOVÝ KUMPOŠT
NOVÝ KUMPOŠT