NOVÝ PALÁC
autoři:
Jaroslav Dokoupil
David Kudla
Kamila Pohanková
Pro správné fungování vnitřku města je potřebná mnoho-funkčnost zástavby, respektive multifunkční objekty podporující život v parteru s retailovou částí a rezidenční částí v horních podlažích pro podporu života mimo pracovní dobu. Multifunkční objekt, který překročí určitou velikost, se pak může právem nazývat palácem.
Na ulici Nové Sady nemůže být žádný jiný palác než Nový Palác.
V současnosti je z centra města k místu navrhované stavby postupně doplňovaná bloková zástavba. Za stavebním pozemkem je naopak charakter již delší dobu definován solitérními deskovými bytovými domy, které se svou strukturou již vymykají standardní blokové zástavbě centra města.
Předmětný pozemek se tak nachází na přelomu typicky městské a periferní urbanistické struktury. Při tvarování nově navrhované hmoty jsme vyjádřili toto pomyslné ukončení města. Nový Palác se otáčí svým portálem směrem k centru města a odvrací se od “periferní části”.
NOVÝ PALÁC NOVÝ PALÁC
1. přístup světla do nižších podlaží
NOVÝ PALÁC
NOVÝ PALÁC
2. vyklonění hmoty nad ulici
NOVÝ PALÁC
NOVÝ PALÁC
3. umístění rezidenční krajiny
NOVÝ PALÁC
4. dokončená transformace
NOVÝ PALÁC
NOVÝ PALÁC
1. přístup světla do nižších podlaží
2. vyklonění hmoty nad ulici
NOVÝ PALÁC
NOVÝ PALÁC
3. umístění rezidenční krajiny
4. dokončená transformace
NOVÝ PALÁC
NOVÝ PALÁC