PROTAŽENÍ VÍTKOVA
autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková
Monika Dorňáková
Koncept rezidence navazuje na místní reliéf terénu, který v severo-jižním směru prudce stoupá, dosahuje vrcholu v místě začátku stavebního pozemku a následně pozvolně klesá zhruba o výšku dvou podlaží k ulici. Navrhovaný objekt využívá těchto souvislostí a vytváří vodorovnou plochu v úrovni terénního vrcholu, pod nímž se ukrývá dvoupodlažní parkovací část, a směrem do ulice orientuje obchodní plochy posilující živý uliční parter. Vodorovná plocha, ze které vyrůstají bytové domy, svým bohatě vegetačním charakterem navazuje na park pokrývající terén v nejvyšším místě. Tímto řešením se obytné domy stávají součástí parku a spodní dvě podlaží součástí ulice.
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA
PROTAŽENÍ VÍTKOVA