PYINKÁDOVÉ LAŤOVÁNÍ
autoři:
Jaroslav Dokoupil
David Kudla
Výsledkem činnosti architekta by neměly být koncepty navrhovaných staveb, které končí v šuplíku, ale realizovaná díla dopracována do nejmenšího detailu pro správnou funkčnost provozu.
Kvalita práce se dá poměřovat dle kvality propracování jednotlivých detailů, protože ony jsou indikátorem do sebe správně nebo nesprávně zapadajících souvislostí.
Nejsložitější částí představovaného projektu bylo sjednocení výrazu fasády v soklu, ve kterém se muselo umístit pět různě velkých otvorů (vjezdy do garáží, nasávání, vstupy), navíc ve zcela jiném výškovém osazení. Díky použití roštu z tropické dřeviny Pyinkádo se podařilo čtyři otvory skrýt a přiznat pouze hlavní vstup, který jediný má právo být viditelný.
PYINKÁDOVÉ LAŤOVÁNÍ
PYINKÁDOVÉ LAŤOVÁNÍ
PYINKÁDOVÉ LAŤOVÁNÍ
PYINKÁDOVÉ LAŤOVÁNÍ