TVÁŘ BRNA
autoři:
David Kudla
Tomáš Surý
Filip Malý
Tomáš Fries
I když jde o utilitárně racionální provozní objekt pro očištění a ošetření vozů tramvají před jejich odstavením do následujícího dne, přesto se jedná o významný architektonický objekt, který v alejové ulici vytváří 117 metrů dlouhou fasádu, respektive silně ovlivňuje tvář dopravního podniku ve veřejném prostoru.
Objekt je koncipován do průjezdného hranolu, který je pokryt členitou fasádou tříštící hluk od projíždějících souprav po sousední tramvajové trati. V rámci hmoty je umístěné pouze jedno okno, které je na konci celého pracovního procesu, jehož produktem je očištěná a ošetřená tramvaj. Protože celý pracovní proces probíhá do pozdních nočních hodin, bude toto okno zářit do setmělé ulice a vypovídat příběh o tom, že zatímco ostatní již skončili svůj pracovní den, tady se stále pracuje, aby bylo vše připraveno pro nový den.
TVÁŘ BRNA
1919
TVÁŘ BRNA
1928
TVÁŘ BRNA
1. výchozí kvádr
TVÁŘ BRNA
2. zatlačení portálů
TVÁŘ BRNA
TVÁŘ BRNA
3. omezení odraženého hluku
TVÁŘ BRNA
rovný povrch
TVÁŘ BRNA
odraz veškerého hluku
prolamovaný povrch
TVÁŘ BRNA
rozptýlený odraz hluku
perforovaný povrch
TVÁŘ BRNA
minimální odraz hluku
4. prolamovaná akustická fasáda
TVÁŘ BRNA
5. otevření interiéru do exteriéru
TVÁŘ BRNA
TVÁŘ BRNA
1. výchozí kvádr
2. zatlačení portálů
3. omezení odraženého hluku
TVÁŘ BRNA
TVÁŘ BRNA
TVÁŘ BRNA
4. prolamovaná akustická fasáda
5. otevření interiéru do exteriéru
TVÁŘ BRNA
TVÁŘ BRNA