ÚCTA K DOMU
autoři:
David Kudla
Petr Svoboda
Olda Fikejs
Objekt byl vybudován ve složité politické době, pro kterou se odmítá vše, co je s ní spojeno. Některým se ovšem podařilo, i přes složité souvislosti, vytvořit kvalitní architekturu. Objekt polikliniky je toho příkladem a po úspěšném přesvědčení zadavatele budou nalezené kvality zachovány a problémové části upraveny.
Zabývat se rekonstrukcí objektu je náročným úkolem, při němž je nutno správně nalézt kvalitu, kterou stojí za to zachovat (koncept pavilonů, fasáda, materiálové řešení v interiéru) a nekvalitu (nepřehledné dispoziční řešení), kterou je potřebné změnit pro zvýraznění nalezené kvality.
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
původní stav
schéma pohybu 2.np
navržený stav
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
původní stav
schéma pohybu 1.np
navržený stav
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
původní stav
schéma orientace
navržený stav
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
původní stav
schéma pohybu 2.np
navržený stav
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
původní stav
schéma pohybu 1.np
navržený stav
ÚCTA K DOMU
ÚCTA K DOMU
původní stav
schéma orientace
navržený stav
ÚCTA K DOMU