polyfunkční objekt

novostavba polyfunkčního objektu
Brno

studie:
2012

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Pro správné fungování vnitřku města je potřebná mnoho-funkčnost zástavby, respektive multifunkční objekty podporující život v parteru s retailovou částí a rezidenční částí v horních podlažích pro podporu života mimo pracovní dobu. Multifunkční objekt, který překročí určitou velikost, se pak může právem nazývat palácem.

Na ulici Nové Sady nemůže být žádný jiný palác než Nový Palác. V současnosti je z centra města k místu navrhované stavby postupně doplňovaná bloková zástavba. Za stavebním pozemkem je naopak charakter již delší dobu definován solitérními deskovými bytovými domy, které se svou strukturou již vymykají standardní blokové zástavbě centra města.

Předmětný pozemek se tak nachází na přelomu typicky městské a periferní urbanistické struktury. Při tvarování nově navrhované hmoty jsme vyjádřili toto pomyslné ukončení města. Nový Palác se otáčí svým portálem směrem k centru města a odvrací se od “periferní části”.
 

polyfunkční objekt

novostavba polyfunkčního objektu
Brno

studie:
2012

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Pro správné fungování vnitřku města je potřebná mnoho-funkčnost zástavby, respektive multifunkční objekty podporující život v parteru s retailovou částí a rezidenční částí v horních podlažích pro podporu života mimo pracovní dobu. Multifunkční objekt, který překročí určitou velikost, se pak může právem nazývat palácem.

Na ulici Nové Sady nemůže být žádný jiný palác než Nový Palác. V současnosti je z centra města k místu navrhované stavby postupně doplňovaná bloková zástavba. Za stavebním pozemkem je naopak charakter již delší dobu definován solitérními deskovými bytovými domy, které se svou strukturou již vymykají standardní blokové zástavbě centra města.

Předmětný pozemek se tak nachází na přelomu typicky městské a periferní urbanistické struktury. Při tvarování nově navrhované hmoty jsme vyjádřili toto pomyslné ukončení města. Nový Palác se otáčí svým portálem směrem k centru města a odvrací se od “periferní části”.