bytové domy Pellicova

novostavba bytového objektu
Brno

studie:
2012

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Podobně jako úspěšná komická dvojice má i námi navrhovaný rezidenční projekt podobné specifické rysy. Malý dům vily versus velký dům s byty. Tato kompozice funguje překvapivě velmi dobře i v architektuře. Kontrast dvojice umocňuje rozdílná barevnost: bílá versus černá.

Představovaný koncept má ovšem racionální základ ve struktuře ulice, která je na svém začátku tvořena bloky s postupným přecházením do solitérní zástavby směrem k parku. Podobně jsme strukturovali závěr ulice: postupný přechod ze solitéru k blokové zástavbě.

Samotný příměr Laurel a Hardy je tedy pouze vyústěním již daného, vyvěrajícího ze zdejšího místa.

bytové domy Pellicova

novostavba bytového objektu
Brno

studie:
2012

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Podobně jako úspěšná komická dvojice má i námi navrhovaný rezidenční projekt podobné specifické rysy. Malý dům vily versus velký dům s byty. Tato kompozice funguje překvapivě velmi dobře i v architektuře. Kontrast dvojice umocňuje rozdílná barevnost: bílá versus černá.

Představovaný koncept má ovšem racionální základ ve struktuře ulice, která je na svém začátku tvořena bloky s postupným přecházením do solitérní zástavby směrem k parku. Podobně jsme strukturovali závěr ulice: postupný přechod ze solitéru k blokové zástavbě.

Samotný příměr Laurel a Hardy je tedy pouze vyústěním již daného, vyvěrajícího ze zdejšího místa.