rekonverze cihelny
základní škola
bazén Louny
polyfunkční objekt
depo Pisárky
rekonstrukce polikliniky
rezidenční čtvrť