bytový dům Praha 15

novostavba bytového objektu
Praha-Horní Měcholupy

studie:
2012

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Navrhovaný bytový dům je reakcí na neřízené barevné variace okolních bytových panelových domů, typický rys modernizace normalizačních socialistických sídlišť. Bílá barva ve svém kontrastu se staršími objekty působí uvědoměle a dává objektu punc nadstandardního bydlení.

Jeho pozice je definována stávajícím objektem kotelny, jejíž malá část musela být respektována, a která se nachází na místě se silnými kompozičními souvislostmi. Objekt je umístěn na ose souměrnosti protínající jednu ze stran rovnoramenného trojúhelníku, který uzavírá zelený pás směřující od místního obchodního a dopravního centra. Zároveň se objekt nachází na nejvyšším bodě okolního území. Navrhovaný dům tak naplňuje dříve definované kompoziční zákonitosti.

bytový dům Praha 15

novostavba bytového objektu
Praha-Horní Měcholupy

studie:
2012

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Navrhovaný bytový dům je reakcí na neřízené barevné variace okolních bytových panelových domů, typický rys modernizace normalizačních socialistických sídlišť. Bílá barva ve svém kontrastu se staršími objekty působí uvědoměle a dává objektu punc nadstandardního bydlení.

Jeho pozice je definována stávajícím objektem kotelny, jejíž malá část musela být respektována, a která se nachází na místě se silnými kompozičními souvislostmi. Objekt je umístěn na ose souměrnosti protínající jednu ze stran rovnoramenného trojúhelníku, který uzavírá zelený pás směřující od místního obchodního a dopravního centra. Zároveň se objekt nachází na nejvyšším bodě okolního území. Navrhovaný dům tak naplňuje dříve definované kompoziční zákonitosti.