depo Pisárky

název:
Hala denního ošetření a očištění
lokalita:
Brno-Pisárky, vozovna Pisárky

projekt:
2017
realizace:
2018-2020

autoři:
David Kudla
Tomáš Fries
Filip Malý

fotografie:
Studio Flusser

ocenění:
Stavba roku 2020: nominace
Stavba roku 2020: zvláštní cena ČKAIT
Grand Prix Architektů 2020: nominace
Stavba JMK 2020: 1.místo, průmyslové a technologické stavby

Vše, čím jsme se zde roky zabývali, byly čistě technické, dopravní a konstrukční záležitosti. Dalo by se říct, že jsme zde vůbec neřešili architekturu. Přesto je tato realizace mnohými označována za kvalitní architektonický počin.

I když jde o utilitárně racionální provozní objekt pro očištění a ošetření tramvajových vozů před jejich odstavením do následujícího dne, přesto se jedná o významný architektonický objekt, který v alejové ulici vytváří 117 metrů dlouhou fasádu, respektive silně ovlivňuje tvář dopravního podniku ve veřejném prostoru.

Samotný areál vozovny se nachází v zajímavých souvislostech. Celá ulice Hlinky je z jižní strany lemovaná halami Brněnského výstaviště. Naopak na severní straně se nachází zprvu bloková zástavba s významnými prvorepublikovými objekty. Navrhovanou stavbou tedy pokračujeme v typickém způsobu stavění na jižní straně ulice a vytváříme nový průmyslový objekt, který se snaží chovat se vůči veřejnému prostoru (historicky významné výletní trase Brňanů) citlivě.

Objekt je koncipován do průjezdného hranolu, který je pokryt členitou fasádou tříštící hluk od projíždějících souprav po sousední tramvajové trati. V rámci hmoty je umístěné pouze jedno okno, které je na konci celého pracovního procesu, jehož produktem je očištěná a ošetřená tramvaj. Protože celý pracovní proces probíhá do pozdních nočních hodin, okno září do setmělé ulice a vypovídá příběh o tom, že zatímco ostatní již skončili svůj pracovní den, tady se stále pracuje, aby bylo vše připraveno pro nový den.
 

depo Pisárky

název:
Hala denního ošetření a očištění
lokalita:
Brno-Pisárky, vozovna Pisárky

projekt:
2017
realizace:
2018-2020

autoři:
David Kudla
Tomáš Fries
Filip Malý

fotografie:
Studio Flusser

ocenění:
Stavba roku 2020: nominace
Stavba roku 2020: zvláštní cena ČKAIT
Grand Prix Architektů 2020: nominace
Stavba JMK 2020: 1.místo, průmyslové a technologické stavby

Vše, čím jsme se zde roky zabývali, byly čistě technické, dopravní a konstrukční záležitosti. Dalo by se říct, že jsme zde vůbec neřešili architekturu. Přesto je tato realizace mnohými označována za kvalitní architektonický počin.

I když jde o utilitárně racionální provozní objekt pro očištění a ošetření tramvajových vozů před jejich odstavením do následujícího dne, přesto se jedná o významný architektonický objekt, který v alejové ulici vytváří 117 metrů dlouhou fasádu, respektive silně ovlivňuje tvář dopravního podniku ve veřejném prostoru.

Samotný areál vozovny se nachází v zajímavých souvislostech. Celá ulice Hlinky je z jižní strany lemovaná halami Brněnského výstaviště. Naopak na severní straně se nachází zprvu bloková zástavba s významnými prvorepublikovými objekty. Navrhovanou stavbou tedy pokračujeme v typickém způsobu stavění na jižní straně ulice a vytváříme nový průmyslový objekt, který se snaží chovat se vůči veřejnému prostoru (historicky významné výletní trase Brňanů) citlivě.

Objekt je koncipován do průjezdného hranolu, který je pokryt členitou fasádou tříštící hluk od projíždějících souprav po sousední tramvajové trati. V rámci hmoty je umístěné pouze jedno okno, které je na konci celého pracovního procesu, jehož produktem je očištěná a ošetřená tramvaj. Protože celý pracovní proces probíhá do pozdních nočních hodin, okno září do setmělé ulice a vypovídá příběh o tom, že zatímco ostatní již skončili svůj pracovní den, tady se stále pracuje, aby bylo vše připraveno pro nový den.