rekonstrukce ministerské budovy

název:
rekonstrukce historické budovy Ministerstva vnitra
lokalita:
Praha-Letná

studie:
2023

autoři:
David Kudla
Filip Malý
Jana Raticová

Historická budova ministerstva vnitra, dokončená v r. 1939, vždycky byla a bude svědkem významných historických událostí. Společenské a politické dění v zemi se dynamicky mění, dům však zůstává. Tvoří kulisu historickým milníkům v dějinách naší společnosti a je jejich významným svědkem. Proto je důležité o tento dům pečovat s respektem a pokorou, aby mohl stát na pozadí i dalších významných společenských změn.

Navržená rekonstrukce respektuje původní hmotu budovy od arch. Kamila Roškota, která tvoří významnou dominantu na křižovatce u vjezdu do Letenského tunelu, kudy denně projíždí a prochází tisíce zvídavých očí. Obnovená hmota je zbavena rušivých nástaveb technologicky zastaralých částí, fasády jsou obnoveny do původního stavu. Původní hlavní vstup směrem do ul. Milady Horákové je obnoven v celé své původní kráse včetně kompletní rekonstrukce navazující vstupní haly, která se opět stane důstojným nástupem do budovy a také místem pro přístup veřejnosti, čímž se budově vdechne nový život.
 

rekonstrukce ministerské budovy

název:
rekonstrukce historické budovy Ministerstva vnitra
lokalita:
Praha-Letná

studie:
2023

autoři:
David Kudla
Filip Malý
Jana Raticová

Historická budova ministerstva vnitra, dokončená v r. 1939, vždycky byla a bude svědkem významných historických událostí. Společenské a politické dění v zemi se dynamicky mění, dům však zůstává. Tvoří kulisu historickým milníkům v dějinách naší společnosti a je jejich významným svědkem. Proto je důležité o tento dům pečovat s respektem a pokorou, aby mohl stát na pozadí i dalších významných společenských změn.

Navržená rekonstrukce respektuje původní hmotu budovy od arch. Kamila Roškota, která tvoří významnou dominantu na křižovatce u vjezdu do Letenského tunelu, kudy denně projíždí a prochází tisíce zvídavých očí. Obnovená hmota je zbavena rušivých nástaveb technologicky zastaralých částí, fasády jsou obnoveny do původního stavu. Původní hlavní vstup směrem do ul. Milady Horákové je obnoven v celé své původní kráse včetně kompletní rekonstrukce navazující vstupní haly, která se opět stane důstojným nástupem do budovy a také místem pro přístup veřejnosti, čímž se budově vdechne nový život.