rekonstrukce polikliniky

název:
rekonstrukce polikliniky Lesná
lokalita:
Brno-Lesná

projekt:
2015-2016
realizace:
2019

autoři:
David Kudla
Petr Svoboda
Oldřich Fikejs

fotografie:
Jiří Hloušek

Zabývat se rekonstrukcí objektu je náročným úkolem, při němž je nutno správně nalézt kvalitu, kterou stojí za to zachovat (v tomto případě koncept pavilonů, detaily fasády, materiálové řešení v interiéru) a nekvalitu, kterou je potřebné změnit pro zvýraznění nalezené kvality (v tomto případě nepřehledné dispoziční řešení). Objekt byl vybudován ve složité politické době, což bývá důvodem k odmítání všeho, co je s ní spojeno. Některým tehdejším autorům se ovšem podařilo, i přes složité okolnosti, vytvořit kvalitní architekturu. Objekt polikliniky je toho příkladem a po úspěšném přesvědčení zadavatele byly nalezené kvality zachovány a problémové části upraveny.

Realizovaná etapa rekonstrukce fasádního pláště respektuje a nově řeší nejen promyšlené návaznosti jednotlivých hmot objektu, ale hlavně atypické členění fasády na cihelný sokl, dva bílé kontrastující horizontální pásy z omítky a výraznou plochu lehkého proskleného pláště. Spojovací krčky jsou v souladu s původním řešením provedeny odlišným systémem velkoformátového zasklení, jehož součástí jsou ventilační křídla důmyslně skrytá v rastru subtilních sloupků fasádního systému. Vybudováním nového proskleného pavilonu umožníme pacientům pochopit půdorysné řešení objektu a spolu s kruhovým zprůchodněním chodeb odstraníme dosavadní systém bludiště. Součástí nového pavilonu bude i centrální box s kompletní nabídkou zázemí pro příchozí osoby včetně vertikálních komunikací. Tato část se stane ústředním bodem, kde bude začínat i končit návštěva polikliniky.
 

rekonstrukce polikliniky

název:
rekonstrukce polikliniky Lesná
lokalita:
Brno-Lesná

projekt:
2015-2016
realizace:
2019

autoři:
David Kudla
Petr Svoboda
Oldřich Fikejs

fotografie:
Jiří Hloušek

Zabývat se rekonstrukcí objektu je náročným úkolem, při němž je nutno správně nalézt kvalitu, kterou stojí za to zachovat (v tomto případě koncept pavilonů, detaily fasády, materiálové řešení v interiéru) a nekvalitu, kterou je potřebné změnit pro zvýraznění nalezené kvality (v tomto případě nepřehledné dispoziční řešení). Objekt byl vybudován ve složité politické době, což bývá důvodem k odmítání všeho, co je s ní spojeno. Některým tehdejším autorům se ovšem podařilo, i přes složité okolnosti, vytvořit kvalitní architekturu. Objekt polikliniky je toho příkladem a po úspěšném přesvědčení zadavatele byly nalezené kvality zachovány a problémové části upraveny.

Realizovaná etapa rekonstrukce fasádního pláště respektuje a nově řeší nejen promyšlené návaznosti jednotlivých hmot objektu, ale hlavně atypické členění fasády na cihelný sokl, dva bílé kontrastující horizontální pásy z omítky a výraznou plochu lehkého proskleného pláště. Spojovací krčky jsou v souladu s původním řešením provedeny odlišným systémem velkoformátového zasklení, jehož součástí jsou ventilační křídla důmyslně skrytá v rastru subtilních sloupků fasádního systému. Vybudováním nového proskleného pavilonu umožníme pacientům pochopit půdorysné řešení objektu a spolu s kruhovým zprůchodněním chodeb odstraníme dosavadní systém bludiště. Součástí nového pavilonu bude i centrální box s kompletní nabídkou zázemí pro příchozí osoby včetně vertikálních komunikací. Tato část se stane ústředním bodem, kde bude začínat i končit návštěva polikliniky.