rekonstrukce polikliniky

název:
rekonstrukce polikliniky Lesná
lokalita:
Brno-Lesná

projekt:
2015-16
realizace:
2019

autoři:
David Kudla
Petr Svoboda
Olda Fikejs

 

Zabývat se rekonstrukcí objektu je náročným úkolem, při němž je nutno správně nalézt kvalitu, kterou stojí za to zachovat (v tomto případě koncept pavilonů, detaily fasády, materiálové řešení v interiéru) a nekvalitu, kterou je potřebné změnit pro zvýraznění nalezené kvality (v tomto případě nepřehledné dispoziční řešení). Objekt byl vybudován ve složité politické době, což bývá důvodem k odmítání všeho, co je s ní spojeno. Některým tehdejším autorům se ovšem podařilo, i přes složité okolnosti, vytvořit kvalitní architekturu. Objekt polikliniky je toho příkladem a po úspěšném přesvědčení zadavatele byly nalezené kvality zachovány a problémové části upraveny.

Realizovaná etapa rekonstrukce fasádního pláště respektuje a nově řeší nejen promyšlené návaznosti jednotlivých hmot objektu, ale hlavně atypické členění fasády na cihelný sokl, dva bílé kontrastující horizontální pásy z omítky a výraznou plochu lehkého proskleného pláště. Spojovací krčky jsou v souladu s původním řešením provedeny odlišným systémem velkoformátového zasklení, jehož součástí jsou ventilační křídla důmyslně skrytá v rastru subtilních sloupků fasádního systému. Vybudováním nového proskleného pavilonu umožníme pacientům pochopit půdorysné řešení objektu a spolu s kruhovým zprůchodněním chodeb odstraníme dosavadní systém bludiště. Součástí nového pavilonu bude i centrální box s kompletní nabídkou zázemí pro příchozí osoby včetně vertikálních komunikací. Tato část se stane ústředním bodem, kde bude začínat i končit návštěva polikliniky.
 

rekonstrukce polikliniky

název:
rekonstrukce polikliniky Lesná
lokalita:
Brno-Lesná

projekt:
2015-16
realizace:
2019

autoři:
David Kudla
Petr Svoboda
Olda Fikejs

 

Zabývat se rekonstrukcí objektu je náročným úkolem, při němž je nutno správně nalézt kvalitu, kterou stojí za to zachovat (v tomto případě koncept pavilonů, detaily fasády, materiálové řešení v interiéru) a nekvalitu, kterou je potřebné změnit pro zvýraznění nalezené kvality (v tomto případě nepřehledné dispoziční řešení). Objekt byl vybudován ve složité politické době, což bývá důvodem k odmítání všeho, co je s ní spojeno. Některým tehdejším autorům se ovšem podařilo, i přes složité okolnosti, vytvořit kvalitní architekturu. Objekt polikliniky je toho příkladem a po úspěšném přesvědčení zadavatele byly nalezené kvality zachovány a problémové části upraveny.

Realizovaná etapa rekonstrukce fasádního pláště respektuje a nově řeší nejen promyšlené návaznosti jednotlivých hmot objektu, ale hlavně atypické členění fasády na cihelný sokl, dva bílé kontrastující horizontální pásy z omítky a výraznou plochu lehkého proskleného pláště. Spojovací krčky jsou v souladu s původním řešením provedeny odlišným systémem velkoformátového zasklení, jehož součástí jsou ventilační křídla důmyslně skrytá v rastru subtilních sloupků fasádního systému. Vybudováním nového proskleného pavilonu umožníme pacientům pochopit půdorysné řešení objektu a spolu s kruhovým zprůchodněním chodeb odstraníme dosavadní systém bludiště. Součástí nového pavilonu bude i centrální box s kompletní nabídkou zázemí pro příchozí osoby včetně vertikálních komunikací. Tato část se stane ústředním bodem, kde bude začínat i končit návštěva polikliniky.