spalovna odpadu

název:
fasáda zařízení energetického využití odpadu
lokalita:
Uherské Hradiště

studie:
2022

autoři:
David Kudla
Olda Fikejs
Vít Kučera

vizualizace:
miss3

Jednotlivé technologické objekty spalovny komunálního odpadu jsou uspořádány do vymezeného obdélníkového půdorysu. Poloprůhledná konstrukce vnějšího obalu uzavírá do jednoduchého kubického tvaru různorodé prvky technologií.

Téma opětovného využití odpadu v duchu udržitelnosti jsme aplikovali na fasádu. Používáme zde použitá dřevěná prkna, která poslouží jako palivo pro výrobu tepla teprve tehdy, až příliš zestárnou a doslouží. Na fasádu se pak nainstalují další použité dřevěné prvky. V našem konceptu tímto způsobem prodlužujeme životní cyklus stavebního materiálu a snižujeme uhlíkovou stopu, na které se stavebnictví podílí až 40%.

Vjezdy jsou na fasádě definovány doplněním ocelových portálů. Tyto portály budou nezávislé na konstrukci dřevěné fasády, a budou tak konstrukci chránit proti poškození nárazem obsluhujících vozidel nebo před poškozením při požáru.

Prostor průmyslového areálu pozvedáme vysázením trnkové aleje podél obslužné komunikace, s odkazem na typický místní užitkový strom. Obytné domy v těsném sousedství řešené lokality odstiňuje park se vzrostlými stromy na západní straně areálu, který zároveň zlepšuje mikroklima.
 

spalovna odpadu

název:
fasáda zařízení energetického využití odpadu
lokalita:
Uherské Hradiště

studie:
2022

autoři:
David Kudla
Olda Fikejs
Vít Kučera

vizualizace:
miss3

Jednotlivé technologické objekty spalovny komunálního odpadu jsou uspořádány do vymezeného obdélníkového půdorysu. Poloprůhledná konstrukce vnějšího obalu uzavírá do jednoduchého kubického tvaru různorodé prvky technologií.

Téma opětovného využití odpadu v duchu udržitelnosti jsme aplikovali na fasádu. Používáme zde použitá dřevěná prkna, která poslouží jako palivo pro výrobu tepla teprve tehdy, až příliš zestárnou a doslouží. Na fasádu se pak nainstalují další použité dřevěné prvky. V našem konceptu tímto způsobem prodlužujeme životní cyklus stavebního materiálu a snižujeme uhlíkovou stopu, na které se stavebnictví podílí až 40%.

Vjezdy jsou na fasádě definovány doplněním ocelových portálů. Tyto portály budou nezávislé na konstrukci dřevěné fasády, a budou tak konstrukci chránit proti poškození nárazem obsluhujících vozidel nebo před poškozením při požáru.

Prostor průmyslového areálu pozvedáme vysázením trnkové aleje podél obslužné komunikace, s odkazem na typický místní užitkový strom. Obytné domy v těsném sousedství řešené lokality odstiňuje park se vzrostlými stromy na západní straně areálu, který zároveň zlepšuje mikroklima.