městský park

název:
revitalizace parku
lokalita:
Havířov-Šumbark

realizace:
2015

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Navrhované koncepty staveb by měly bytostně vycházet z místa samého. Nejde o slepou nostalgickou úctu, ale o uvědomění si, že konkrétní místo je takto utvářeno po staletí z nějakého důvodu a náš současný neuvážený zásah může zničit po staletí přetrvávající kvality.

Pro každý záměr je tedy potřeba správně pochopit místní souvislosti, jeho historický vývoj, vztahy a nalézt ony kvality, které je nutno chránit a na nich postavit navrhovaný koncept.

Pro krajinný zásah mezi sídlištěm a průmyslovým areálem bylo vypracováno několik konceptů. Nicméně až na fyzickém modelu zachycujícím členitost terénu jsme si uvědomili krásu přírodou vymodelované rokle. Našim navrhovaným zásahem nebylo nic více, než zpevnění dna rokle tvarovaného kopci a v slepém konci pěšiny byla vztyčená schodišťová věž s lávkou, která umožňuje pokračování cesty v korunách stromů.

městský park

název:
revitalizace parku
lokalita:
Havířov-Šumbark

realizace:
2015

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Navrhované koncepty staveb by měly bytostně vycházet z místa samého. Nejde o slepou nostalgickou úctu, ale o uvědomění si, že konkrétní místo je takto utvářeno po staletí z nějakého důvodu a náš současný neuvážený zásah může zničit po staletí přetrvávající kvality.

Pro každý záměr je tedy potřeba správně pochopit místní souvislosti, jeho historický vývoj, vztahy a nalézt ony kvality, které je nutno chránit a na nich postavit navrhovaný koncept.

Pro krajinný zásah mezi sídlištěm a průmyslovým areálem bylo vypracováno několik konceptů. Nicméně až na fyzickém modelu zachycujícím členitost terénu jsme si uvědomili krásu přírodou vymodelované rokle. Našim navrhovaným zásahem nebylo nic více, než zpevnění dna rokle tvarovaného kopci a v slepém konci pěšiny byla vztyčená schodišťová věž s lávkou, která umožňuje pokračování cesty v korunách stromů.