Poskytnout našemu klientovi kvalitní službu je pro nás důležitější než stavět ambiciózní projekty. Přesto umíme tvořit nevšední architekturu, která je cílem naší práce. Partnerství z nás dělá výjimečnou architektonickou kancelář.

Architektonická kancelář dkarchitekti byla založena v roce 2016. Máme za sebou několik významných staveb jako je plavecká hala v Lounech nebo nová hala v Brně-Pisárkách.
Projektujeme architekturu různých měřítek. Vždy je pro nás podstatný samotný klient, téma práce a místo stavby.

David Kudla
rozhovor s architektem Davidem Kudlou, lídrem kanceláře dkarchitekti

Proč vznikli dkarchitekti?

Máme pocit, že kombinace kvalitní architektury s nadstandardním poskytováním služby je velmi nedostatkové zboží. Je nás málo, kteří chápou svoji práci především jako poskytování služby klientovi, tedy nestavíme domy pro sebe, ale ke spokojenosti investora.

V čem se odlišujete od konkurence?

Je to v našem principu práce. Prvně pomáháme klientovi vyladit ekonomiku záměru, následně věnujeme maximální úsilí získání stavebního povolení. V týmu několika lidí neustále komunikujeme s úřady ve spolupráci se znalci místních poměrů. Pokud narazíme na bariéru, hledáme ihned cesty, jak ji překonat. Vše řešíme v řádu hodin, takže pokud narazíme na problém, je obvykle jen otázkou chvíle, kdy ho vyřešíme. Je pro nás zásadní, abychom se s klientem společně dostali do okamžiku, kdy víme, že investiční záměr získá právo na výstavbu. Následně si ve větší pohodě povídáme o budoucí podobě domu, jednotlivých detailech a přínosu celé stavby.

Proč bych s vámi jako klient měl spolupracovat?

Jsem přesvědčen, že umíme naslouchat potřebám klienta a pomáháme naplňovat jeho přání. Naším cílem není si postavit za každou cenu moderní designový dům. Je pro nás důležité, aby se výsledek líbil především investorovi. Často nás to zavede k úplně jinému řešení, než jsme původně mysleli, protože nerozumíme úplně všemu, a proto musíme nejprve pochopit business klienta. Věřte ale, že vždy docházíme ve finále do stádia, kdy jsme s výsledkem všichni spokojení. Celý proces spolupráce je velmi obohacující, dobrodružný a stále se učíme novým věcem.

Pro jaké klienty pracujete?

Většinou s námi chtějí spolupracovat klienti, kteří nehledají jenom někoho, kdo umí zpracovat projekt. Hledají partnera, který pochopí vytyčený cíl, nalezne vhodnou cestu a dělá vše pro to, aby se co nejlépe dostal k cíli. A je jedno, zda jde o projekt celé městské čtvrti, nebo o jeden showroom s luxusním zbožím.

ekonomika

Kolik lidí je v ateliéru?

Po čtyřech letech fungování má náš tým dvanáct lidí, což odpovídá standardní projekční společnosti (stav 2020). Předpokládám, že v dalším roce nás bude zase o něco více. Náš tým je tvořen jak architekty, kteří početně převažují, tak stavebními inženýry. Nicméně my mezi sebou rozdíl neděláme, protože nejen architekti zásadně ovlivňují koncept zakázky. Vše se děje v rámci diskuze v týmu a nejlepší řešení se pak aplikuje do návrhu. Navíc jsem přesvědčen, že architekt musí být nejprve velmi dobrý projektant a až pak vizionář.

Na čem dnes pracujete?

V současnosti pracujeme na několika projektech s investičními náklady mezi 50 milióny až 1,5 miliardou korun. Věnujeme se ale i drobnostem s investicí v řádu několika milionů, které mají to kouzlo, že se zrealizují velmi rychle. Všechny zakázky mají společné to, že pracujeme pro zajímavé klienty, jde o zajímavá témata a jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce oběma stranám dělá radost. A vlastně pro tento pocit to děláme.

Kam se dkarchitekti chtějí vyvíjet? Kde byste chtěli být v dkarchitektech v dohledné době?

Naše kancelář sice zvolna, ale kontinuálně početně roste, díky čemuž umíme udržet kvalitu naší práce. Za pět let budeme zase ve větším počtu, budeme dělat více projektů, ale chceme mít stejnou strukturu i velikost zakázek. Nyní již začínáme vytvářet specializace v rámci týmu, abychom měli experty na některé druhy staveb. Budeme tak umět ještě více pomoci klientovi udělat úspěšný projekt včetně moderní architektury, na kterou bude moci být právem hrdý.

Co se vám povedlo v poslední době? Co vám udělalo radost?

Samozřejmě máme radost z realizací, jako je Vozovna Pisárky nebo bazén v Lounech. Opět jsme si ověřili, že to umíme. Ale víc mám radost z toho, že se nám podařilo prosadit výstavbu jednoho administrativního objektu na místě, o kterém jiní tvrdili, že tam nelze dle územního plánu stavět. My jsme však našli cestu a prosadili to na úřadech. A dnes se již staví.

prosaditelnost

Co vás charakterizuje? V čem si myslíte, že jste výjimeční?

Bude to v úspěšnosti s prosazováním záměru. Netvrdím, že umíme získat stavební povolení vždy, ale náš způsob projednávání záměru je velmi úspěšný. A pokud se najde nepřekročitelná překážka, tak to klient ví hned na začátku. Snažíme se pečovat o výdaje investora na projekční službu.

O jakou architekturu se snažíte?

Chceme, aby každý projekt byl unikátní, měl nápad, a lidem se líbil. Domy by měly dělat radost a vytvářet příjemné prostředí. S tím je neodmyslitelně spojeno, že ty domy musí být chytře vyřešené, protože krása je pevně spojená s racionalitou.

Jak drahé jsou vaše realizace staveb?

Naším cílem je realizovat stavby v dobrém poměru ceny a výkonu. Každá zakázka má tuto rovinu někde jinde. Je to důležité téma, které často probíráme s klientem, abychom se společně maximálně přiblížili ideálu. Navíc o kvalitě domu po stránce provozní, technické i estetické nerozhoduje to, kolik financí do něho dáte. I levné investice se mohou pyšnit skvělou architekturou. Je jen otázkou, jak finance rozdělíte v jednotlivých částech stavby. A to si myslím, že umíme.

Můžete uvést nějaký takový příklad dobrého poměru ceny a výkonu?

Tak například je to zřetelné na tramvajové vozovně v Brně Pisárkách. Celý projekt je řešen čistě racionálně, v 99 % se používají standardní řešení. Pouze tím, že například sjednotíte v interiéru barvu všech prvků a necháte jen některé části v symbolické červené, kterou používají vozy brněnského MHD, tak jste schopen vytvořit architektonicky zajímavý prostor. A pak v 1 procentu investice stavby, vlivem požadavku v oficiálním vyjádření hygieny, musíte vyřešit pohltivost fasády nestandardním řešením. Nikdo takto velkou protihlukovou stěnu ještě nedělal. Navrhli jsme řešení, které kombinací tří principů úspěšně splnilo požadavek hygieny. Tvar fasády tříští hluk, část zvukových vln vpouštíme spodními panely dovnitř konstrukce, kde hluk dopadá na pohltivý materiál, a menší perforací v horních panelech umožňujeme ponechat akustické vlny v obvodovém plášti. Fasáda, která dělá našemu klientovi obrovskou popularitu, je tedy pouze čistě technické racionální řešení dle požadavku krajské hygienické stanice. Vypadá to velmi dobře, aniž bychom stavbu z estetického důvodu nějak prodražili.