Poskytnout našemu klientovi kvalitní službu je pro nás důležitější než stavět ambiciózní projekty. O architekturu jde až v poslední řadě. Partnerství z nás dělá výjimečnou architektonickou kancelář.

Architektonická kancelář dkarchitekti byla založena v roce 2016. Máme za sebou několik významných staveb jako je plavecká hala v Lounech (dům otevírající se slunci) nebo nová hala v Brně-Pisárkách (nová tvář Brna).
Projektujeme architekturu různých měřítek. Vždy je pro nás podstatný samotný klient, téma práce a místo stavby.

David Kudla
rozhovor s architektem Davidem Kudlou, lídrem kanceláře dkarchitekti

Proč vznikli dkarchitekti?

Máme pocit, že kombinace kvalitní architektury s nadstandardním poskytováním služby, je velký nedostatek. Je nás málo, kteří chápou svoji práci především jako poskytování služby klientovi, tedy nestavíme domy pro sebe, ale ke spokojenosti investora.

V čem se odlišujete od konkurence?

Je to v našem principu práce. Prvně pomáháme klientovi vyladit ekonomiku záměru, následně věnujeme maximální úsilí získání stavebního povolení. V několika lidech tak neustále komunikujeme s úřady ve spolupráci se znalci místních poměrů. Pokud narazíme na bariéru, nacházíme cesty jak ji obejít. Vše se děje řádově v hodinách, takže pokud se narazí na něco, je otázkou hodin kdy to překonáme. Je pro nás zásadní, abychom se s klientem společně dostali do situace, kdy víme, že investiční záměr získá právo na výstavbu. Následně si ve větší pohodě povídáme o budoucí podobě domu, o jednotlivých detailech a o přínosu celé stavby.

Proč bych s vámi jako klient měl spolupracovat?

Jsem přesvědčen, že umíme naslouchat potřebám klienta, a pomáháme naplňovat jeho přání. Naším cílem není postavit si moderní designovaný dům. Je pro nás důležité, aby se výsledek líbil především investorovi. Často nás to zavede do úplně jiného řešení, než jsme původně mysleli, protože nerozumíme úplně všemu. Proto musíme nejprve pochopit business klienta. Věřte ale, že vždy docházíme ve finále do stádia, kdy jsme s výsledkem všichni spokojeni. Celá ta spolupráce je velmi obohacující, dobrodružná a stále se učíme novým věcem.

Pro jaké klienty pracujete

Většinou s námi chtějí spolupracovat klienti, kteří nehledají jenom někoho, kdo umí zpracovat projekt. Ale hledají partnera, který pochopí vytyčený cíl, nalezne vhodnou cestu a dělá vše pro to, aby klienta co nejlépe dostal na vrchol. A je jedno, zda jde o projekt celé čtvrtě města nebo o jeden showroom s luxusním zbožím.

ekonomika

Kolik lidí je v ateliéru?

Po čtyřech letech je dnes náš tým v počtu standardní projekční společnosti o dvanácti lidech (stav 2020). Předpokládám, že v dalším roce nás bude zase o něco více. Většina týmu tvoří architekti, ale my rozdíl mezi stavebními inženýry a architekty neděláme. Nejen architekti zásadně ovlivňují koncept zakázky. Vše se děje v rámci diskuze v týmu a nejlepší řešení se pak aplikuje do návrhu. Navíc jsem přesvědčen, že architekt musí být nejprve velmi dobrý projektant, a až pak vizionář.

Na čem dnes pracujete?

V současnosti pracujeme na několika projektech s investičními náklady mezi 50 miliony až 1,5 miliardy. Věnujeme se ale i drobnosti řádově s investicí v několika milionech, které má to kouzlo, že se realizuje velmi rychle. Všechny zakázky ale mají společné to, že pracujeme pro zajímavé klienty, zajímavé témata a jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce dělá radost oběma stranám. A vlastně pro tento pocit to děláme.

Kam se dkarchitekti chtějí vyvíjet? Kde byste chtěli být v dkarchitektech v dohledné době?

Naše kancelář záměrně pomalu kontinuálně početně roste, díky čemuž umíme udržet kvalitu naši práce. Za pět let budeme zase ve větším počtu, budeme dělat více projektů, ale chceme mít stejnou strukturu i velikost zakázek. Nyní již začínáme vytvářet specializace v rámci týmu a vytváříme experty na některé druhy staveb. Budeme tak umět ještě více pomoci klientovi udělat dobrý business včetně moderní architektury, na kterou bude moci být právem hrdý.

Co se vám povedlo v poslední době? Co vám udělalo radost?

Samozřejmě máme radost z realizací jako je vozovna Pisárky nebo bazén v Lounech. Opět jsme si ověřili, že to umíme. Ale víc mám radost z toho, že se nám podařilo prosadit výstavbu jednoho administrativního objektu na místě, o kterém jiní tvrdili, že tam nelze dle územního plánu stavět. No a my jsme našli cestu a prosadili to na úřadech. A dnes se již staví.

prosaditelnost

Co vás charakterizuje? V čem si myslíte, že jste výjimeční?

Bude to v úspěšnosti s prosazováním záměru. Netvrdím, že umíme získat stavební povolení vždycky, ale náš způsob projednávání záměru je velmi úspěšný. A pokud se najde nepřekročitelná překážka, tak to klient ví hned na začátku. Snažíme se tzv. pečovat o výdaje investora na projekční službu.

O jakou architekturu se snažíte?

Chceme, aby každý projekt byl unikátní, měl nápad, aby se lidem líbil. Domy by měly dělat radost a vytvářet příjemné prostředí. S tím je neodmyslitelně spojeno, že ty domy musí být chytře vyřešené, protože krása je pevně spojená s racionalitou.

Jak drahé jsou vaše realizace staveb?

Naším cílem je realizovat stavby na úrovni dobrého poměru ceny a výkonu. Každá zakázka má tuto rovinu někde jinde. Je to důležité téma, které často probíráme s klientem, abychom se společně k tomuto ideálu maximálně přiblížili. Navíc kvalitní dům, jak po stránce provozní, technické a estetické, není o tom, kolik financí do něho dáte. I malé investice mohou být skvělou architekturou. Je jen otázkou, jak tyto finance rozdělíte v jednotlivých částech stavby. A to si myslím, že umíme.

Můžete uvést nějaký takový příklad dobrého poměru ceny a výkonu?

Tak například je to zřetelné na tramvajové vozovně v Brně-Pisárkách. Celý projekt je řešen čistě racionálně, používají se v 99% standardní řešení, které pouze tím, že například sjednotíte v interiéru barvu všech prvků a necháte jen některé části v symbolické červené barvě, kterou používají vozy brněnského MHD, tak jste schopen vytvořit architektonicky zajímavý prostor. A pak v 1% investice stavby, vlivem požadavku v oficiálním vyjádření hygieny, musíte vyřešit pohltivost fasády nestandardním řešením. Popravdě z toho důvodu, že nikdo takto velkou protihlukovou stěnu ještě nedělal. Navrhli jsme řešení, které kombinací tří principů úspěšně zvládlo požadavek hygieny. Tvar fasády tříští hluk, část hluku vpouštíme spodními panely dovnitř konstrukce, kde hluk dopadá na pohltivý materiál, a menší perforací v horních panelech umožňujeme ponechat akustické vlny v obvodovém plášti. Tedy celá fasáda, která dělá našemu klientovi obrovskou popularitu, je pouze čistě technické racionální řešení dle požadavku krajské hygienické stanice. Ale taky ta celá věc vypadá velmi dobře aniž bychom stavbu nějak prodražili.