bytové domy v Praze

název:
novostavba polyfunkčního objektu
lokalita:
Praha-Žižkov

studie:
2017

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková
Monika Dorňáková

Koncept rezidence navazuje na místní reliéf terénu, který v severojižním směru prudce stoupá, dosahuje vrcholu v místě začátku stavebního pozemku a následně pozvolně klesá zhruba o výšku dvou podlaží k ulici. Navrhovaný objekt využívá těchto souvislostí a vytváří vodorovnou plochu v úrovni terénního vrcholu, pod nímž se ukrývá dvoupodlažní parkovací část, a směrem do ulice orientuje obchodní plochy posilující živý uliční parter. Vodorovná plocha, ze které vyrůstají bytové domy, svým bohatě vegetačním charakterem navazuje na park pokrývající terén v nejvyšším místě. Tímto řešením se obytné domy stávají součástí parku a spodní dvě podlaží součástí ulice.

bytové domy v Praze

název:
novostavba polyfunkčního objektu
lokalita:
Praha-Žižkov

studie:
2017

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková
Monika Dorňáková

Koncept rezidence navazuje na místní reliéf terénu, který v severojižním směru prudce stoupá, dosahuje vrcholu v místě začátku stavebního pozemku a následně pozvolně klesá zhruba o výšku dvou podlaží k ulici. Navrhovaný objekt využívá těchto souvislostí a vytváří vodorovnou plochu v úrovni terénního vrcholu, pod nímž se ukrývá dvoupodlažní parkovací část, a směrem do ulice orientuje obchodní plochy posilující živý uliční parter. Vodorovná plocha, ze které vyrůstají bytové domy, svým bohatě vegetačním charakterem navazuje na park pokrývající terén v nejvyšším místě. Tímto řešením se obytné domy stávají součástí parku a spodní dvě podlaží součástí ulice.