vědeckotechnický park

novostavba technologického centra
Brno

studie:
2012

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Předchozí stavitelé v sousedství stavebního pozemku vytvořili klášter se specifickou strukturou menších objektů vzájemně propojených chodbou. Následně postavené budovy navazujícího areálu přebraly něco z tohoto principu – menší objekty vzájemně propojené.

Úzkost pozemku pro navrhovanou stavbu a existence historického sklepení, které ještě více stísnily využitelnost stavebního místa, si vynutilo vybudování členitého objektu, vyhýbající se místní danosti. Výsledným řešením se tak stalo pět objektů s proporcemi vhodnými pro jejich náplň. Objekty jsou vzájemně propojeny. Zopakovala se tedy stejná struktura se sousedním vývojem stavění, čímž navrhovaný objekt logicky zapadl do místních souvislostí. Díky stejnému oborovému zaměření sousedících objektů v IT technologiích se vytvořilo pokračování ve stejné struktuře, jako by to byl již odedávna typický způsob výstavby pro IT obor.

 

vědeckotechnický park

novostavba technologického centra
Brno

studie:
2012

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Předchozí stavitelé v sousedství stavebního pozemku vytvořili klášter se specifickou strukturou menších objektů vzájemně propojených chodbou. Následně postavené budovy navazujícího areálu přebraly něco z tohoto principu – menší objekty vzájemně propojené.

Úzkost pozemku pro navrhovanou stavbu a existence historického sklepení, které ještě více stísnily využitelnost stavebního místa, si vynutilo vybudování členitého objektu, vyhýbající se místní danosti. Výsledným řešením se tak stalo pět objektů s proporcemi vhodnými pro jejich náplň. Objekty jsou vzájemně propojeny. Zopakovala se tedy stejná struktura se sousedním vývojem stavění, čímž navrhovaný objekt logicky zapadl do místních souvislostí. Díky stejnému oborovému zaměření sousedících objektů v IT technologiích se vytvořilo pokračování ve stejné struktuře, jako by to byl již odedávna typický způsob výstavby pro IT obor.