základní škola

název:
Svazková škola Pode Vsí
lokalita:
Odolena Voda

soutěž:
2022

ocenění:
1. cena veřejné architektonické soutěže

autoři:
David Kudla
Filip Malý
Andrea Fabiánová
Mariya Lysenko
Vít Kučera

vizualizace:
pixl

Jednoduchý střídmý objekt je primárně zaměřený na žáky a jejich učitele, zároveň je dostatečně otevřený, aby mohl sloužit celé místní komunitě. Stane se jedním ze středobodů obce, prostor otevřený k sdílení a rozhovorům.

Svou kompaktností nabízí budova provozně i investičně nenáročné řešení. Zároveň jde o koncept hledící do budoucnosti, který umožňuje flexibilnost pro vývoj přístupů v pedagogice. Hmotové uspořádání vychází z morfologie terénu, rozšiřuje přírodní charakter místa a nabízí náhodně kolemjdoucímu prostory pro odpočinek u významné veřejné budovy obce.

Srdce objektu tvoří prosvětlené atrium, jehož součástí jsou variabilní prostory, které poskytují zázemí jak pro různé formy alternativní výuky, tak pro společné hry a setkávání během přestávek.

základní škola

název:
Svazková škola Pode Vsí
lokalita:
Odolena Voda

soutěž:
2022

ocenění:
1. cena veřejné architektonické soutěže

autoři:
David Kudla
Filip Malý
Andrea Fabiánová
Mariya Lysenko
Vít Kučera

vizualizace:
pixl

Jednoduchý střídmý objekt je primárně zaměřený na žáky a jejich učitele, zároveň je dostatečně otevřený, aby mohl sloužit celé místní komunitě. Stane se jedním ze středobodů obce, prostor otevřený k sdílení a rozhovorům.

Svou kompaktností nabízí budova provozně i investičně nenáročné řešení. Zároveň jde o koncept hledící do budoucnosti, který umožňuje flexibilnost pro vývoj přístupů v pedagogice. Hmotové uspořádání vychází z morfologie terénu, rozšiřuje přírodní charakter místa a nabízí náhodně kolemjdoucímu prostory pro odpočinek u významné veřejné budovy obce.

Srdce objektu tvoří prosvětlené atrium, jehož součástí jsou variabilní prostory, které poskytují zázemí jak pro různé formy alternativní výuky, tak pro společné hry a setkávání během přestávek.