kanceláře IT společnosti

název:
interiér kanceláře firmy Lundegaard
lokalita:
Brno

projekt a realizace:
2017

autoři:
David Kudla
Filip Malý

ocenění:
Zasedačka roku 2018: finalista

V mnoha oborech jsou pracovní týmy rozděleny primárně na dvě části: techniky a návrháře neboli racionalisty a poety. Stejně tak to sledujeme v naší práci: stavební inženýři a architekti. U našeho klienta z IT oboru tomu není jinak: blue team and green team. Spolu s klientem jsme ale přesvědčeni o tom, že perfektní produkt lze vytvořit pouze vzájemným prolínáním těchto dvou částí, nalezením správného poměru a spojením obou složek v jeden celek. Aby k tomuto mohlo dojít, je potřeba vytvořit prostor pro setkávání – coworking + garden = lundegaarden. Nejlépe využitelným prostorem je pro nás ověřený půdorysný tvar obdélníku, jelikož jakékoliv zakřivení v prostoru nám znemožňuje efektivní využití místnosti a vytváří podivné situace.

Na této realizaci jsme si nicméně prověřili, že určitá míra poetičnosti nebo neracionálního tvaru muže v čistě ortogonálním prostoru vyvolat příjemnou změnu, dynamiku a také překvapivě silné ovládnutí okolního prostoru. Toto působení jsme umocnili pomocí užití průhledné látky, jejíž měkkost kontrastuje s ostatními tvrdými materiály jako je sklo nebo beton.

kanceláře IT společnosti

název:
interiér kanceláře firmy Lundegaard
lokalita:
Brno

projekt a realizace:
2017

autoři:
David Kudla
Filip Malý

ocenění:
Zasedačka roku 2018: finalista

V mnoha oborech jsou pracovní týmy rozděleny primárně na dvě části: techniky a návrháře neboli racionalisty a poety. Stejně tak to sledujeme v naší práci: stavební inženýři a architekti. U našeho klienta z IT oboru tomu není jinak: blue team and green team. Spolu s klientem jsme ale přesvědčeni o tom, že perfektní produkt lze vytvořit pouze vzájemným prolínáním těchto dvou částí, nalezením správného poměru a spojením obou složek v jeden celek. Aby k tomuto mohlo dojít, je potřeba vytvořit prostor pro setkávání – coworking + garden = lundegaarden. Nejlépe využitelným prostorem je pro nás ověřený půdorysný tvar obdélníku, jelikož jakékoliv zakřivení v prostoru nám znemožňuje efektivní využití místnosti a vytváří podivné situace.

Na této realizaci jsme si nicméně prověřili, že určitá míra poetičnosti nebo neracionálního tvaru muže v čistě ortogonálním prostoru vyvolat příjemnou změnu, dynamiku a také překvapivě silné ovládnutí okolního prostoru. Toto působení jsme umocnili pomocí užití průhledné látky, jejíž měkkost kontrastuje s ostatními tvrdými materiály jako je sklo nebo beton.