rekonstrukce památkového objektu

název:
rekonstrukce fasády polikliniky
lokalita:
Brno

realizace:
2017

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Památkově chráněné objekty by měly být zachovány ve svých kvalitách a zároveň by jejich ochrana neměla bránit plnohodnotné funkci. V případě, že technické řešení některé součásti stavby vykazuje zásadní neopravitelné vady, bránící bezpečnému užívání objektu, jsme oprávnění k nápravě, se snahou o maximální přiblížení se k původnímu výtvarnému výrazu. K tomuto závěru jsme po dlouhé diskuzi dospěli u amerických oken, která se musela vyrobit nová, s maximálním přiblížením k původním profilům.

Prvky, které zcela scházejí, ale lze dohledat jejich původní vzhled nebo pro ně existuje předloha na jiném místě v objektu, mají být doplněny. Podobně jsme postupovali u spodní části vstupního portálu, u kterého se navíc podařilo skrýt nový otevírací pohon pod podlahu a zachovat tak původní čistotu produktu.

rekonstrukce památkového objektu

název:
rekonstrukce fasády polikliniky
lokalita:
Brno

realizace:
2017

autoři:
David Kudla
Kamila Pohanková

Památkově chráněné objekty by měly být zachovány ve svých kvalitách a zároveň by jejich ochrana neměla bránit plnohodnotné funkci. V případě, že technické řešení některé součásti stavby vykazuje zásadní neopravitelné vady, bránící bezpečnému užívání objektu, jsme oprávnění k nápravě, se snahou o maximální přiblížení se k původnímu výtvarnému výrazu. K tomuto závěru jsme po dlouhé diskuzi dospěli u amerických oken, která se musela vyrobit nová, s maximálním přiblížením k původním profilům.

Prvky, které zcela scházejí, ale lze dohledat jejich původní vzhled nebo pro ně existuje předloha na jiném místě v objektu, mají být doplněny. Podobně jsme postupovali u spodní části vstupního portálu, u kterého se navíc podařilo skrýt nový otevírací pohon pod podlahu a zachovat tak původní čistotu produktu.